Động cơ điều tốc mặt bích B5

Động cơ điều tốc mặt bích B5

Động cơ điều tốc mặt bích B5

UDL speed variator
UDL speed variator
UDL speed variator
UDL speed variator
UDL speed variator
UDL speed variator
  • 2-12543232_300x300.jpg
  • 4-13407841_300x300.jpg
  • 156022747780868-53644181_300x300.jpg
  • udlspeedvariatorwitjelectricmotor-81544539_300x300.jpg
  • jwbxseriesmechanicalvariatorwithelectricmotorjwbx075190d1-30573678_300x300.jpg

UDL speed variator


Mã Sp: UDL Speed

 

speed variator

mechanical speed variator, planetary cone-disk variator
 
  PAM P1 N1(H8) M3 O2 D2(F7) T1
IEC
     UDL0.18 63B5 140 95 115 M8 11 5
     UDL0.25/0.37 71B5 160 110 130 M8 14 5
     UDL0.55 80B5 200 130 165 M10 19 6
     UDL0.75 90B5 200 130 165 M10 24 6
     UD1.1/1.5 90B5 200 130 165 M10 24 6
     UD2.2 100B5 250 180 215 M12 28 6
     UD3.0/4.0 100/11B5
     UD5.5 132B5 300 230 265 M12 38 6

KD 1: 0909 368 326

KD 2: 0909 368 329

Hỗ trợ Online