CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ GIA HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ GIA HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN CƠ GIA HƯNG PHÁT

Động cơ chân đế
Động cơ chân đế
Động cơ chân đế
Động cơ chân đế
Động cơ chân đế
  • 10-70328208_300x300.jpg
  • 12-76312277_300x300.jpg
  • 2-95504660_300x300.jpg
  • 3-90403233_300x300.jpg

Động cơ chân đế


Mã Sp: YE2

Động cơ không đồng bộ ba pha là một loại của động cơ dựa trên đồng thời truy cập vào 380V Ba-giai đoạn AC cung cấp điện (giai đoạn sự khác biệt của 120 độ), bởi vì các rotor và Stator của ba pha không đồng bộ động cơ xoay từ trường trong cùng một hướng, tốc độ khác nhau vào xoay, có là một trơn trượt, vì vậy được gọi là Ba-giai đoạn động cơ không đồng bộ. Ba-giai đoạn AC động cơ không đồng bộ có thể được chia thành động cơ DC và AC Motor, động cơ AC động cơ có thể được chia thành một pha AC động cơ và ba-giai đoạn AC động cơ. Động cơ đồng bộ cũng có thể được chia thành nam châm vĩnh cửu động cơ đồng bộ, miễn cưỡng động cơ đồng bộ và trễ động cơ đồng bộ.

Ba pha động cơ không đồng bộ là một loại của động cơ dựa trên đồng thời truy cập vào 380V Ba-giai đoạn AC cung cấp điện (giai đoạn sự khác biệt của 120 độ), bởi vì các rotor và Stator của ba pha không đồng bộ động cơ xoay từ trường trong cùng một hướng, tốc độ khác nhau vào xoay, có là một trơn trượt, vì vậy được gọi là Ba-giai đoạn động cơ không đồng bộ.

Ba-giai đoạn AC động cơ không đồng bộ có thể được chia thành động cơ DC và AC Motor, động cơ AC động cơ có thể được chia thành một pha AC động cơ và ba-giai đoạn AC động cơ.
Động cơ đồng bộ cũng có thể được chia thành nam châm vĩnh cửu động cơ đồng bộ, miễn cưỡng động cơ đồng bộ và trễ động cơ đồng bộ.

phone
0909 368 329
phone
0968 659 995
phone
0909 368 326

KD 1: 0909 368 326

KD 2: 0909 368 329

KD 3: 0968659995

Hỗ trợ Online